18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

eCorpoNet - to nowoczesny i wygodny sposób zarządzania rachunkami firmowymi i instytucjonalnymi za pośrednictwem bankowości internetowej. System ten umożliwia swobodny i bezpieczny dostęp do środków finansowych w trybie on-line przez cały dzień roboczy.

Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, przelewy są autoryzowane w wybrany przez Klienta sposób ( lista haseł TAN, hasła SMS lub podpis elektroniczny), a wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

 

Korzyści:

 • dostępność do swoich rachunków w dowolnym czasie i miejscu
 • dostęp do wszystkich rachunków Klienta pod jednym loginem
 • bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
 • swoboda dysponowania środkami bez stania w kolejkach

Funkcjonalność systemu:

 • podgląd wszystkich rachunków Klienta
 • dostąp do sald bieżących i wolnych środków
 • dostęp do operacji bieżących oraz historii rachunków
 • możliwość wydruku wyciągów
 • możliwość realizacji przelewów pojedynczych oraz tworzenia paczek przelewów
 • możliwość importu paczek przelewów z programów finansowo-księgowych firm, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych
 • możliwość udostępnienia systemu dla osób, które miałyby dostęp jedynie do wprowadzania przelewów (ograniczony zakres uprawnień)
 • możliwość podpisywania przelewów przez jedną lub kilka osób w ustalonym powiązaniu

 

W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

1.Przelewów

 • tworzenia listy kontrahentów
 • tworzenia definicji przelewów do ZUS ,US
 • tworzenia paczek przelewów
 • tworzenia przelewów realizowanych w określonym terminie
 • przesyłania gotowych przelewów do akceptacji
 • cofnięcia przelewu do poprawy (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)
 • usuniecie przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)

2. Stałych zleceń

 • tworzenia stałych zleceń
 • uaktualniania zlecenia
 • usuwania zlecenia stałego

3.Hasła

 • zmiana hasła

Udostępnienie usługi eCorponet jest możliwe:

 • po złożeniu wniosku o dostęp do systemu bankowości internetowej eCorpoNet
 • po podpisaniu umowy o świadczenie usługi systemu bankowości internetowej eCorpoNet

Bezpieczeństwo:

 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia.
 • Czy adres rozpoczyna się od "https://"?
 • Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę).
 • Sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu).
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych.
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł.
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję.
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu.
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.

Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dostęp do systemu bankowości internetowej eCorpoNet - pobierz

Wykaz osób upoważnionych do korzystania z systemu eCorpoNet - pobierz

Dyspozycja zablokowania dostępu /usunięcia dla użytkowników/ do rachunków w Systemie eCorpoNet - pobierz

Oświadczenie osób bez prawa akceptowania dyspozycji -pobierz

Drukuj