Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu prowadzi skup i sprzedaż walut obcych w oparciu o "Tabelę kursów walut ". Do rozliczeń operacji:

W przypadku gdy kwota transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej przekracza 5 tys. EUR (lub jej równowartość w USD, GBP) istnieje możliwość negocjowania preferencyjnych kursów walutowych. Dla Klienta oznacza to możliwość zawarcia transakcji po najlepszym kursie rynkowym i tym samym uzyskania korzystniejszych notowań od kursów podawanych w tabeli kursowej Banku. Obsługa operacji wymiany dla których stosowany jest kurs preferencyjny jest możliwa do godz. 15-00.