18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • ogólnopolski numer telefonu służącego do zastrzegania kart płatniczych: 828 828 828,
  • telefonicznie pod całodobowym numerem +48 86 215 50 50 lub +48 22 539 50 50,
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku,
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście w dowolnym banku uczestniczącym w systemie VISA.
  • osobiście przez portal KARTOSFERA
Drukuj