18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Jest to kredyt krótkoterminowy przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.

Dla kogo: 

Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Kredytobiorcy spełniającemu łącznie następujące warunki:
 1. posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytowej do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w całości zadłużenia kredytowego Klienta;
 2. posiada dobrą, znaną Bankowi sytuację ekonomiczno-finansową posiada zdolność kredytową;
 3. wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował lub współpracuje

Oprocentowanie:

 • Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Zabezpieczenie:

Zabezpieczenie jest ustalane idywidualnie.

Kwota kredytu:

 • Wysokość przyznanego/udzielonego limitu jest uzależniona od wpływów na rachunek bieżący;
 • Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 50% kwoty wpływów na rachunek z ostatnich 12-stu miesięcy .
 • Przy nawiązywaniu współpracy z nowym Klientem dopuszcza się ustalenie kwoty kredytu w oparciu o historię lub zaświadczenie o obrotach na rachunku bieżącym Klienta w innym banku.

Korzyści:

 • Więcej możliwości - w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości gospodarstwa;
 • Finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności gospodarstwa;
 • Efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami gospodarstwa;
 • Lepsza płynność finansowa - dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili z dodatkowych środków kredytowych na opłacenie bieżących zobowiązań;
 • Oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności.
Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami.

 • Nakaz płatniczy;
 • Zaświadczenie z US oraz Urzędu Gminy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji;
 • Zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku;
 • Oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank.
Pliki do pobrania:
Drukuj