18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Jest to kredyt krótkoterminowy przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.

Dla kogo Bank może udzielić kredytu w rachunku rozliczeniowym bieżącym Kredytobiorcy:

 • Będącemu stałym klientem Banku, tzn. posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek;
 • O dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej;
 • Posiadającemu zdolność kredytową;
 • Rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował w ostatnim okresie;
 • Nowemu klientowi w przypadku przejęcia do kompleksowej obsługi, który otworzy rachunek bieżący i zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek.

Oprocentowanie:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Zabezpieczenie:

Kredytobiorcy posiadający rachunek przez okres minimum 12 m-cy, którzy terminowo regulują zobowiązania wobec Banku mogą otrzymać kredyt do wysokości 10% średnich obrotów na rachunku w ostatnich 12-tu miesiącach, jednak maksymalnie 30.000,- PLN przy uproszczonej formie zabezpieczenia tj:

 • Weksel in blanco;
 • Pełnomocnictwo do rachunku dla banku;
 • Przy wyższych kwotach kredytu zabezpieczenie jest ustalane indywidualnie.

Kwota kredytu:

 • Wysokość przyznanego/udzielonego limitu jest uzależniona od wpływów na rachunek bieżący i od zdolności kredytowej.
 • Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 60% kwoty wpływów na rachunek z operacji gospodarczych w poprzednim roku kalendarzowym.

Korzyści:

 • Więcej możliwości - w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości gospodarstwa;
 • Brak prowizji od kwoty niewykorzystanego kredytu;
 • Finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności gospodarstwa;
 • Efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami gospodarstwa;
 • Lepsza sytuacja finansowa - dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili z dodatkowych środków kredytowych na opłacenie bieżących należności;
 • Oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami.

 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • Nakaz płatniczy;
 • Zaświadczenie z US oraz Urzędu Gminy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji;
 • Zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku;
 • Oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank;

Pliki do pobrania

 • Wniosek o udzielenie kredytu - pobierz
Drukuj