18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Rachunek bieżący Standard w złotych

Przeznaczenie

 • Efektywne zarządzanie środkami
 • Pomnażanie środków
 • Łatwy dostęp do produktów kredytowych
 • Uproszczone procedury

Dla Kogo

Rachunek "Wspólnota" został stworzony specjalnie z myślą o wspólnotach mieszkaniowych. Obejmuje tanie usługi umożliwiające sprawne zarządzanie gospodarką finansową wspólnoty.

 Korzyści:

 • Gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych,
 • Terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • Łatwy dostępu do bankowości elektronicznej,
 • Dostęp do informacji o stanie środków, na rachunku poprzez ( BANKOFON 440-73-23) i informację SMS
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • Łatwiejszy dostęp do innych produktów.

 Jak założyć rachunek? 

Wystarczy tylko złożyć wniosek o założenie rachunku w wybranej placówce Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu i podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Wymagane dokumenty:

 • Uchwała o powołaniu wspólnoty mieszkaniowej
 • Regon
 • NIP

Oprocentowanie

 • Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Taryfa opłat i prowizji

 • Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych - pobierz

 

W naszym Banku depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj