18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Korzyści

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej
  • 0 zł za prowadzenie rachunku walutowego

*bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku BPS S.A, które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej

 Wniosek o otwarcie konta

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług

Przenoszenia rachunków – Przewodnik dla Klienta

Wzór upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego

Wzór wniosku o przeniesienie rachunku płatniczego

Tryb i warunki otrzymywania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

W naszym Banku depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj