18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Właścicielem książeczki a`vista może być osoba fizyczna także małoletnia lub ubezwłasnowolnina

 Korzyści

Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych na dowolny okres.

Spełnia ona funkcje:

  • informacyjną - o stanie środków na rachunku
  • potwierdzającą - dokonanie wpłaty/ wypłaty

Wkład na książeczce oszczędnościowej może stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu ,

Minimalna kwota wpłaty na książeczkę a`vista

100,- zł

Oprocentowanie

  • Książeczka oszczędnościowa oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym.
  • Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec każdego kwartału kalendarzowego i są dopisywane do salda rachunku książeczki.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych - pobierz

Opłaty i prowizje

Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką.

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych - pobierz

Jak założyć rachunek płatny na każde żądanie?

To  proste, wystarczy tylko:

  • przyjść do najbliższej placówki Banku z dokumentem tożsamości
  • podpisać umowę rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie

 

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj