18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

 • Rachunek oszczędnościowy EKO to atrakcyjna alternatywa wobec tradycyjnych lokat oszczędnościowych - zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu. W każdym miesiącu możesz raz bez opłat wypłacić dowolną kwotę, nie tracąc przy tym naliczonych odsetek.
 • Konto EKO może być prowadzone obok konta ROR i może służyć jako „skarbonka” do odkładania oszczędności, które można w każdej chwili wykorzystać bez utraty odsetek
 • Posiadaczem konta może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne (jako konto wspólne), a także osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona.
 • Konto oszczędnościowe EKO nie może być wykorzystywane do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Korzyści

 • wysokie oprocentowanie
 • bezpłatne prowadzenie rachunku
 • bark minimalnej wpłaty
 • wpłaty i wypłaty środków w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości – bez utraty naliczonych odsetek
 • odsetki dopisywane co miesiąc
 • swoboda dysponowania środkami
 • pełne bezpieczeństwo zgromadzonych pieniędzy
 • dostęp do rachunku przez Internet oraz w placówkach

 

Oprocentowanie

Środki pieniężne zgromadzone na koncie oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej. Odsetki są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca. Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od daty ich wpłaty/wpływu na rachunek oszczędnościowy, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych - pobierz

 

Jak otworzyć EKO?

Przyjdź do najbliższej placówki Banku!
Wystarczy tylko zabrać ze sobą dowód osobisty i podpisać umowę.
Nasi pracownicy pomogą załatwić wszelkie formalności.

 

Dodatkowe informacje

 • Jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z konta oszczędnościowego. 
 • Koszt każdej następnej wypłata w miesiącu to 0,2% min 10,- zł. 
 • Posiadacz konta może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie. 
 • Posiadacz konta oszczędnościowego może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług

W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj