18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Bilans za 2023 r

Rachunek zysków i strat za 2023 r.

Raport z badania bilansu za 2023 r.

Informacje podlegające ujawnieniu wg stanu na 31.12.2023 r

Oświadczenie zarządu za 2023 r.

Informacja dotycząca zgłaszania naruszeń prawa

 

Polityka informacyjna

Polityka ładu wewnętrznego

 

Bilans za 2022 r

Rachunek zysków i strat za 2022 r.

Raport z badania bilansu za 2022 r.

Informacje dotyczące szacowania kapitału wewnętrznego 31.12.2022 r

Oświadczenie zarządu za 2022 r.

Informacja dotycząca zgłaszania naruszeń prawa 2022

 

Bilans za 2021 r

Rachunek zysków i strat za 2021 r.

Raport z badania bilansu za 2021 r.

Informacje dotyczące szacowania kapitału wewnętrznego 31.12.2021 r

 

Bilans za 2020 r

Rachunek zysków i strat za 2020 r.

Raport z badania bilansu za 2020 r.

Informacje dotyczące szacowania kapitału wewnętrznego 31.12.2020 r

 

Bilans za 2019 r.

Rachunek zysków i strat za 2019 r.

Raport z badania bilansu za 2019 r.

Informacje dotyczące szacowania kapitału wewnętrznego 31.12.2019 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 r

Drukuj