18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Rachunek bieżący Standard w złotych i walutach wymienialnych to solidny fundament pod działalność firmy.

Dla kogo:

Rachunek bieżący to dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy związane z rozliczeniami firmowymi.

Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i walutach wymienialnych (EURO, USD, GBP) oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych w formie gotówkowej i bezgotówkowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Korzyści:

 • Wpłaty gotówki bez prowizji, 
 • Użytkowanie bankowości elektronicznej bez prowizji, 
 • Niska opłata za prowadzenie rachunku,
 • Bezpłatne przelewy wewnętrzne,
 • Niskie opłaty za przelewy zewnętrzne ,
 • Możliwość uzyskania limitu debetowego bez dodatkowych zabezpieczeń,
 • Kredyt odnawialny w rachunku z niskim oprocentowaniem
 • Bezpłatne wydanie karty płatniczej VISA BUSINESS Debetowa
 • Dostęp do informacji o stanie środków i obrotach na rachunku poprzez SMS,
 • Bezpłatny dostęp do sieci prawie 4.000 bezpłatnych bankomatów w Polsce,
 • Sprawne przeprowadzania rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych
 • Możliwość regulowania płatności za pomocą stałego zlecenia lub polecenia zapłaty,
 • Możliwość lokowania wolnych środków na korzystnie oprocentowanych lokatach,
 • Łatwiejszy sposób uzyskania innych produktów kredytowych:

-  Kredyt obrotowy

-  Kredyt inwestycyjny

-  Kredyt  pomostowy

-  Hipoteczna linia kredytowa

Jak założyć rachunek?

Wystarczy tylko złożyć wniosek o założenie rachunku w wybranej placówce Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu i podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty określające osobowość prawną podmiotu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja,
 • REGON,
 • NIP,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Oprocentowanie:

 • dla klientów prowadzących działalność gospodarczą - pobierz

Taryfa opłat i prowizji:

 • dla klientów prowadzących działalność gospodarczą - pobierz

 

W naszym Banku depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj