18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Jest to ubezpieczenie skierowane głównie na ubezpieczenie nieruchomości.

Co można ubezpieczyć?

 • Mieszkanie, dom jednorodzinny,
 • Dom jednorodzinny w budowie,
 • Stałe elementy budynku,
 • Stałe elementy wyposażenia,
 • Ruchomości domowe,
 • Garaż,
 • Budynki gospodarcze.

Od jakich ryzyk?

 • Pożar,
 • Zalanie,
 • Powódź,
 • Grad,
 • Deszcz nawalny,
 • Osunięcie się ziemi,
 • Zapadanie się ziemi,
 • Trzęsienie się ziemi,
 • Dym,
 • Sadza,
 • Lawiny,
 • Napór śniegu,
 • Przepięcia,
 • Kradzież z włamaniem (mienie ruchome, stałe elementy),
 • Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego i jego bliskich.

Korzyści:

 • Niska składka ubezpieczeniowa,
 • załatwienie spraw bankowo – ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
 • spokój i bezpieczeństwo dla sobie i swoich najbliższych.

Folder Generali Mój Dom

Karta produktu Generali Mój Dom

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Mój Dom

Ustandaryzowany dokument Generali Mój Dom

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Drukuj