18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT

Przeznaczenie:

Karta kredytowa VISA Business Credit to dodatkowe środki na wydatki związane z działalnością firmy.

Karta kredytowa to międzynarodowa karta płatnicza zapewniająca jednocześnie wygodę płacenia i kredyt zawsze pod ręką.

Dla kogo:

Skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą ceniących komfort, swobodę finansową i bezpieczeństwo.

Jest to karta ludzi otwartych na świat.

Karta kredytowa VISA Classic to uniwersalna waluta

Podczas wyjazdów zagranicznych nie musisz martwic się o miejscową walutę. Swobodnie korzystaj z karty a wszystkie transakcje dokonane za granica zostaną rozliczone w złotych polskich.

Korzyści:

 • do 51 dni bez odsetek,
 • maksymalny globalny limit kredytowy do 50.000,- zł
 • maksymalny dzienny limit wypłat gotówki 10.000,- zł
 • maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych 25.000,- zł
 • minimalny limit kredytowy 5000,- zł
 • minimalna spłata tylko 5% min.100 zł miesięcznie,
 • możliwość wydania dowolnej ilości kart z odrębnymi limitami dla siebie i dla swoich pracowników w ramach globalnego limitu
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej
 • możliwość dokonywanie transakcji w internecie
 • bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty

 

Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.

3 x bez opłat

1. wydanie karty - bez opłat

2. wznowienie karty - bez opłat

3. użytkowanie karty - bez opłat, jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty:

 • opłata roczna za obsługę karty 75,- zł
 • opłata zostanie zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 20.000,- zł w 12-sto miesięcznym okresie

Taryfa prowizji i opłat klientów instytucjonalnych - pobierz

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

 

Jak działa karta kredytowa?

Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Minimalna spłata to jedynie 5% min. 100 zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie wynikające z dokonanych transakcji bezgotówkowych w terminie podanym na wyciągu (do 21 dni od daty generowania wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek.

Możliwości karty:

 • zapłata za towary i usługi bez prowizji w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA, w tym również przez internet, , telefon w kraju i za granicą,
 • wypłata gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,
 • wypłata gotówki w bankomatach oznaczonych logiem VISA,
 • wypłata gotówki w wybranych punktach handlowo-usługowych ramach usługi Visa cash back,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków oraz wydruk mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę,
 • dokonanie zmiany numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę,
 • doładowania telefonu komórkowego.

Karta wydawana jest na 3 lata.

Pliki do pobrania:

Bezpieczeństwo

Używając karty kredytowej VISA Business, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki.

A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod całodobowym numerem +48 86 215 50 50 lub +48 22 539 50 50,
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku,
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście w dowolnym banku uczestniczącym w systemie VISA.
Drukuj