18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla klientów, którzy chcą skorzystać z rozliczeń walutowych oferujemy przekazy zagraniczne realizowane w walutach wymienialnych oraz złotych polskich polegające na wykonaniu przez Bank dyspozycji klienta ( Zleceniodawcy ) wypłacenia na rzecz wskazanego odbiorcy (Beneficjenta) określonej kwoty pieniężnej.

Przekazy zagraniczne realizowane są szybko i bezpiecznie dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT.

Przekazy w obrocie dewizowym to:

Polecenie wypłaty za granicę

Realizowane jest najkrótszą drogą i najniższym kosztem.

Dyspozycje przyjęte przez bank od klienta do godz.16.00 rozliczane są jako przekaz ”standardowy” rozliczenie transakcji następuje na drugi dzień roboczy po dniu przyjęcia zlecenia.

W celu uzupełnienia oferowanej przez Bank standardowej formy płatności w obrocie dewizowym wprowadzono przekazy expresowe w USD, EURO, GBP i PLN realizowane za dodatkową opłatą jako przekaz „przyśpieszony”. Złożony w banku do godz.16,00 jest rozliczany w następnym dniu roboczym od dnia przyjęcia zlecenia lub „pilny” złożony w banku do godz.12,30 jest realizowany w dniu przyjęcia dyspozycji.

Przelew SEPA

To przelewy realizowane przez Banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii. Islandii, Lichtensteinu Szwajcarii spełniający następujące warunki:

 • Waluta transakcji tylko EURO,
 • Bank zleceniodawcy i beneficjenta muszą być uczestnikami systemu płatności SEPA,
 • Obowiązkowy IBAN i BIC,
 • Koszty dzielone.

Przelew SEPA to szybka (realizowany do drugiego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia przez bank zlecenia) i tania forma rozliczeń w obrocie dewizowym.

Dla prawidłowego wykonania składanego zlecenia realizacji polecenia wypłaty za granicę proponujemy, aby uzyskać od beneficjenta następujące dane:

 • nazwa (imię i nazwisko) oraz adres,
 • pełny numer rachunku bankowego (w przypadku przekazu do krajów Unii Europejskiej numer rachunku bankowego w formacie IBAN),
 • pełną nazwę i adres banku prowadzącego rachunek bankowy, albo jego kod BIC.

Przelew regulowany

To transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”;

( przy przekazach wysłanych prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca przekazu, prowizje i opłaty banku beneficjenta – beneficjent)

(przy przekazach otrzymanych prowizje i opłaty Banku pokrywa beneficjent przekazu, prowizje i opłaty banku zleceniodawcy – zleceniodawca )

Polecenie wypłaty z zagranicy

Rozliczane jest w dniu, w którym bank zagraniczny zleceniodawcy przekazał do BS. środki pieniężne i depeszę płatniczą. Polecenia wypłaty mogą być zrealizowane w formie uznania rachunku klienta albo wypłaty w kasach banku.

Dla prawidłowej realizacji polecenia wypłaty z zagranicy proponujemy, aby dostarczyć zleceniodawcy następujące dane:

 • nazwa (imię i nazwisko) oraz adres beneficjenta,
 • pełny numer rachunku bankowego beneficjenta,
 • identyfikator BIC Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, tj. POLUPLPR.

Wszystkie usługi w obrocie z zagranicą świadczone są z wykorzystaniem międzynarodowego bankowego systemu łączności SWIFT.

Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu : POLUPLPR.

Korzyści:

 • szybka, tania i bezpieczna forma realizacji płatności,
 • możliwość wyboru trybu wysyłania poleceń wypłaty (standard, przyśpieszony lub pilny),
 • atrakcyjne kursy kupna / sprzedaży walut,
 • możliwość negocjowania kursu kupna / sprzedaży walut już od kwoty 5 tys. EUR.
Drukuj